ترانسفر های تشریفاتی خارج شهر
ترانسفر های بین شهری
به ازای هر کیلومتر

F

Luxury

E

Full SUV

D

Van & SUV

C

Full Size

B

Intermediate

گروه خودرو

Benz

Toyota Land Cruise

Hyundai Santa Fe

Hyundai Van H1

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Toyota Camry

Hyundai Sonata

Kia Optima

Hyundai Accent

Hyundai El Nentra

Hyundai Corolla

خودرو ها
1.07 0.88 0.78 0.72 0.64 هزینه با راننده

شرایط و ضوابط

1)    کلیه مبالغ فوق به ريال می باشد.

2)    رزرواسون خودرو برای خدمات فوق حداقل 24 ساعت قبل از شروع خدمات صورت میگیرد.

3)    انتخاب " گروه خودرو " برعهده مشتری و انتخاب " نوع خودرو " برعهده یوروپکار میباشد.

4)    نعیین " نوع خودرو" توسط مشتری ( درصورت امکان پذیر بودن ) با 20% افزایش هزینه همراه است.

5)    در خدمات ترانسفر خارج شهر مبالغ بر حسب کیلومتر میباشد و کلیه هزینه های دیگر شامل بنزین،عوارض جاده و راننده بر عهده یوروپکار میباشد

6)    ارائه خدمات ترانسفر در روز های تعطیل شامل 20% افزایش قیمت می شود.

7)    مبالغ خدمات درخواستی میبایست پیش از ارائه خدمات واریز گردد.

8)    در خدمات ترانسفر خارج شهر حداکثر زمان رانندگی توسط راننده 8 ساعت می باشد.

9)   در خدمات ترانسفر خارج از شهر که شروع آن بعد از ساعت 16:00 می باشد،شامل 20% افزایش قیمت می شود.

Stay in touch with Europcar! !
info@rent32.org +(98)31-32 32 32 32